.

O lásce k Francii,

cizím jazykům a managementu 

Kdo jsme

Start-up firma, která se snaží přemýšlet otevřeně o příležitostech moderních podnikatelů. Věříme, že díky zboření jazykových a kulturních bariér můžeme dopomoci firmám České republiky úspěšně vstoupit na nový trh a mnohonásobně tak znásobit jejich zisk.

Project Talk je nováček v oboru, pracující s nadšením a elánem. Čerpáme inspiraci z obou kultur, té frankofonní, ale i české, k hledání efektivnějších řešení pro obě strany. 

Mise podniku

Naší podnikovou misí je bourat zaryté stereotypy a historické bariéry, jež vznikly mezi různými kulturami v průběhu věků a usměrnit tak všechen zmatek, jenž podle biblického příběhu z knihy Genesis nastal při stavění Babylonské veže. 

Za úkol jsme si dali strhnout jazykovou bariéru mezi jakýmikoli dvěma lidmi, obchodními partnery, firmami či státy, které se snaží dorozumět a dopomoci jim tak k úspěšné komunikaci.  

Jak již bylo zmíněno, některé otázky současného světa jsou globálního měřítka, proto pojďme bojovat proti nedorozumění a zaměřme se na společné cíle.    

Naše vize

Vizí Projekt Talku je postupné rozšiřování pole působnosti i na další státy. 

Potenciální trh

Pro představu Vám přinášíme srovnání nejpoužívanějších jazyků světa (čísla jsou uvedena v miliónech lidí hovořících daným jazykem):

  • Angličtina (1 500)
  • Čínština (1 100)
  • Hindština (650)
  • Španělština (420)
  • Francouzština (370)

Znamená to tedy 370 milionů nových příležitostí pro váš podnik v případě francouzštiny, či 1 500 milionů v případě angličtiny.

(zdroj: Statista 2020) 

Rádi byste oslovili širší trh? Napište nám, domluvíme se na možném řešení: