Pár tipů, jak úspěšně vést průmyslové projekty ve Francii

11.01.2021

1. Dodržujte pracovní dobu a maximální počet odpracovaných hodin.

Tento tip zde uvádím hned z několika důvodů. Tím prvním je samozřejmě velmi striktní zákoník práce.

Pokud pracujete např. na velkých montážních projektech, počítejte s tím, že alespoň jednou za montáž vás bude kontrolovat inspekce z úřadu práce. Pokud inspekce zjistí překročení maximálního počtu odpracovaných hodin či nepovolené práce během neděle či svátků, máte zaděláno na pořádně velkou pokutu několika tisíc eur za jednoho zaměstnance, ale také na několik dalších intenzivních kontrol na vašich dalších projektech ve Francii.

Francouzské svátky si zahrňte do vašeho projektového plánu, obzvlášť na jaře a v létě by vám 'neodpracované' dny mohly dost chybět.

Co se týče pracovní doby, nesnažte se nikomu volat od 12:00 do 13:30. Francouzi od dvanácti do jedné obědvají, a není slušné je v této době jakkoli obtěžovat. To samé platí pro posílání pracovních emailů od 18:00 odpoledne a o víkendech - na to existuje dokonce zákon.

2. Dodržujte firemní nařízení, obzvláště pak BOZP.

Zní to jako velká otrava, ale je to právě ten bod, kde můžete zazářit. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je ve Francii mnohem přísnější než v České republice. S ní je také spojená velká spousta administrativy, kterou budete muset zvládat nad rámec svých normálních povinností. Pokud je to ve Vašich možnostech, nenechávejte vše ležet na bedrech stavbyvedoucích a najměte si asistentku. Tím zaručíte, že se Váš stavbyvedoucí může plně soustředit na zdárné dokončení projektu a není zdržen obsáhlou byrokracií.

Za nedodržení BOZP také padají velké pokuty, ale nebojte, vše se dá zvládnout! Co se týče BOZP, je opravdu špatný nápad hrát si na nějakého rebela či průkopníka. Pokud chcete klientovi ukázat, že je pro vás důležitý, spolupracujte. Je to jediná, osvědčená cesta, která opravdu funguje. Máte-li např. práce ve špatně přístupných oblastech, raději celou věc zkonzultujte s bezpečnostním technikem, než abyste se za každou cenu chtěli schovávat. Takováto snaha ochránit Vaše zaměstnance bude velmi ceněná.

3. Počítejte se stávkami.

Může se stát, že ráno přijedete do práce a pošlou vás zase domů. Stávky jsou velmi často neplánované, a proto vás můžou dost nemile překvapit. Při sjednávání projektu proto na stávky myslete, a projednejte tuto skutečnost se zadavatelem práce. Ani jedna strana nemá zájem přicházet o peníze, když stojí práce.

4. Navrhujte řešení.

Francouzi si váží našich, jak se říká, "zlatých českých ručiček". Jako Češi máme dar umět si poradit a nalézat jednoduchá řešení na různé problémy, které se objevují během stavby či montáže. Nebojte se proto navrhovat řešení na různé problémy, pokud si umíte poradit. Na řešení ovšem netlačte a netrvejte na něm za každou cenu. Nechte vaše kolegy vše zkonzultovat a uvidíte, že se jim Váš nápad bude líbit.

5. Naučte se správně komunikovat.

Pokud neumíte francouzsky, najměte si tlumočníka, který dobře ovládá Váš obor. Na výběru toho správného tlumočníka velmi záleží, je to osoba, která vás bude reprezentovat v průběhu celého vašeho projektu. Pečlivě zvažte, jestli je to "Váš" člověk, který vám bude napomáhat dveře otvírat a ne zavírat. Pokud se jedná o větší projekty, měl by to být někdo, kdo umí zvládat stres s úsměvem a samozřejmě někdo, kdo zná velmi dobře obě kultury.

Sami se pak snažte naučit alespoň pár slov, jako třeba pár sloves z vaší hlavní činnosti  - např. "říznout", "svařit", "přišroubovat" (couper, souder, boulonner); či z obecné konverzace - Dobrý den, děkuji, prosím, ano, ne (Bonjour, merci, s'il vous plaît, oui, non).

6. Družte se.

Na cestě za novými příležitostmi stojí dobré obchodní vztahy. Máte-li zájem navázat další spolupráci, pozvěte vašeho klienta na oběd do restaurace. Jestliže jste již dostali pozvání na oběd, je slušnost pozvání oplatit. 

Pokud jednáte o větším obchodu, neváhejte klienta pozvat na večeři do lepší restaurace. 

Zajímejte se o francouzskou kulturu, vaši francouzští kolegové budou více než poctěni a kolikrát pak dostanete pozvání na různé slavnosti, festivaly, výlety apod.

Je také slušnost přijmout některé francouzské zvyky za vlastní - například francouzský pozdrav tzv. bises (letmé políbení na tváře), či úvodní "small talk":

Bonjour, ça va? Dobrý den, jak se máte?

Ça va bien, et vous? Dobře a vy?

Ça va, merci. Jde to, děkuji.

A mnoho dalších, do kterých vás dobrý tlumočník zasvětí.

Francouzi jsou veselí lidé a rádi žertují, proto se nebojte občas zašprýmovat. Nejapné žerty na různá francouzská klišé, či o ženách, jiných kulturách a vyznáních však nechte raději za dveřmi.